Menu

Arbeidconflicten

Iedereen loopt wel eens tegen arbeidsconflicten aan. Redenen kunnen zijn: gezagsverhoudingen, wisselende collega’s of leidinggevenden, veranderende privé- of bedrijfsomstandigheden, competitie of opgelegde regels.
Arbeidsconflicten kunnen erg lang duren en meer (verborgen) schade aanrichten aan persoon of organisatie dan men denkt.

Effecten kunnen zijn:

  • Geroddel, negatieve sfeervorming, kampvorming, improductiviteit;
  • Minder functioneren, ziekte, ontslag;

Bij het oplossen van arbeidsconflicten kan mediation vaak meer en sneller resultaat opleveren dan interne pogingen. Dit komt onder andere door:

  • Het herstellen van de gezagsverhoudingen;
  • De expertise van de mediator op het gebied van arbeidsconflicten;
  • De werking van de mediationovereenkomst (geheimhouding en vertrouwelijkheid);
  • De “veiligheid” van een neutrale en niet emotionele derde;

Marly Verhoef heeft zich hierin gespecialiseerd door de opleiding “Mediation in arbeidsconflicten” te volgen. Zij kan u op professionele wijze met uw conflict ter zijde staan. Mediation wordt tegenwoordig door diverse rechtsbijstandverzekeringen vergoed. U dient uw polisvoorwaarden hier op na te slaan.

Zakelijke geschillen

Zakelijke geschillen zijn vaak frustrerend. Het beslechten van een zakelijk conflict betekent vaak een breuk met de klant, leverancier of partner. Indien zakelijk en privé met elkaar verweven zijn wordt het geschil nog complexer. Partijen houden zich vaak krampachtig in, een confrontatie wordt zo lang mogelijk uit de weg gegaan. Met als gevolg een opeenhoping van irritaties en mogelijke beschadiging van de relatie.
Wanneer eindelijk wordt besloten actie te ondernemen, komen snel incassobureaus of advocaten in beeld. Vaak een strijd met winnaars en verliezers. Door de lengte van een dergelijk proces, de negatieve impact en de te maken externe kosten zijn de winnaars vaak ook verliezers. Mediation is een goed alternatief om een win-win situatie te creëren.

Wat kan ik voor u betekenen?

Op professionele wijze bemiddel ik onder meer bij arbeidconflicten. Voor vragen kunt u mij bereiken op 06-13477996 of ga naar contact.

Ga naar contact

MV Mediation overbrugt onderlinge afstanden.