Menu

Familierelaties

Van familie kun je niet scheiden. Je bent voor altijd met elkaar verbonden. Ook al ga je elkaar jarenlang uit de weg, er komen soms momenten waarop levenspaden elkaar opnieuw kruisen. Bijvoorbeeld als ouders zorg nodig hebben.
Er kan verschil van inzicht zijn over de mate van zorg die geboden moet worden. Ook wanneer ouders overlijden kunnen er conflicten ontstaan. Denk hierbij aan de wijze van afscheid nemen of de verdeling van erfenissen.

Daar waar ouders nog een gemeenschappelijk ontmoetingspunt vormden, gaan nu eigen belangen van de kinderen een rol spelen. Conflicten in een familie kunnen zo hoog oplopen dat het onmogelijk lijkt er samen uit te komen.

De mediator als neutrale gespreksleider kan helpen de communicatie tot stand te brengen of te verbeteren. Ieder krijgt de kans zich uit te spreken en samen zoekt men naar oplossingen voor de problemen.

De ervaring leert dat wanneer men in gesprek komt met elkaar en zich verdiept in ieders beeld van de situatie er ruimte ontstaat voor nieuwe inzichten en een gezamenlijke oplossing voor het probleem binnen handbereik ligt.

Wat kan ik voor u betekenen?

Op professionele wijze bemiddel ik onder meer bij familierelaties. Voor vragen kunt u mij bereiken op 06-13477996 of ga naar contact.

Ga naar contact

MV Mediation overbrugt onderlinge afstanden.