Menu

Scheidingsmediator

Een echtscheiding gaat vaak gepaard met heftige emoties. De periode waarin de beslissing tot echtscheiding wordt genomen is vaak chaotisch en emotioneel. Zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Voor betrokkenen is het onder deze omstandigheden van belang in te zien dat dreigen met juridische acties en het vertalen van emoties in juridische rechten en plichten veelal leidt tot een patstelling. Terwijl juist overleg nodig is om het geschil te kunnen beslechten.

Scheidingsmediator ondersteunt bij:

  • Omgangsregeling,
  • Kinderalimentatie,
  • Ouderschapsplan,
  • Verdeling van de boedel,
  • Partneralimentatie,
  • Woning,
  • Pensioen en verzekeringen,
  • Opstellen convenant en ouderschapsplan.

Marly Verhoef heeft de vervolgopleiding ‘Echtscheidingsbemiddeling en omgangs- regeling’ gedaan. Zijn bij een echtscheiding kinderen betrokken, dan stelt zij hun belang voorop. Haar zienswijze is: “Omgang tussen de ouders onderling is bepalend voor de omgang met de kinderen”.

Tegemoetkoming kosten scheidingsmediator

Er bestaat een mogelijkheid tot gesubsidieerde rechtsbijstand. MV Mediation kan u hierover informeren. MV Mediation heeft speciale tarief afspraken met Echt Advocatuur.

Wat kan ik voor u betekenen?

Op professionele wijze bemiddel ik onder meer bij echtscheidingen en arbeidsgeschillen. Voor vragen of opmerkingen over scheidingsmediation kunt u mij bereiken op 06-13477996 of ga naar contact.

Ga naar contact

MV Mediation overbrugt onderlinge afstanden.